خبرنگار سانا: امضای  یک توافقنامه همکاری بین اتحادیه اتاق های بازرگانی سوریه و اتحادیه اتاق ها و اتاق بازرگانی و صنعت بلاروس