ورود 20 ترانسفورماتور با ظرفیت 30 مگا ولت آمپر به بندر طرطوس

طرطوس-سانا

شرکت عمومی انتقال و توزیع برق از ورود 20 ترانسفورماتور با ظرفیت 30 مگا ولت آمپر به بندر طرطوس برای بهبود وضعیت برق خبر داد.

مهندس وسیم محمد، مدیر خدمات عمومی این شرکت در بیانیه ای به خبرنگاران گفت: 20 ترانسفورماتور به عنوان اولین دسته از ترانسفورماتورهای با ظرفیت 30 مگا ولت آمپر و ولتاژ 66/20 کیلوولت وارد بندر طرطوس شد.

قرار است وزارت برق 37 ترانسفورماتور را وارد کرده و به استانهای مختلف ارسال کند.

وی با اشاره به تلاش های فراوان وزارت برق در سایه محاصره ناعادلانه اقتصادی علیه سوریه، گفت: این وزارتخانه طرحی را برای افزایش ظرفیت برخی از ترانسفورماتورها و جایگزینی ایستگاه های تخریب شده توسط تروریسم برای بهبود شبکه در تمام استان ها در دستور کار قرار داد.