بازداشت چهار فلسطینی در کرانه باختری توسط نیروهای اشغالگر

قدس اشغالی – سانا

نیروهای اشغالگر اسرائیلی امروز چهار فلسطینی در مناطق مختلف کرانه باختری را بازداشت کردند.

خبرگزاری وفا اعلام کرد که نیروهای اشغالگر پس از یورش به روستای ابزیع در غرب شهر رام الله دو جوان را بازداشت کردند.

نیروهای اشغالگر همچنین ضمن یورش به صحنه های مسجد مبارک اقصی دو فلسطینی را بازداشت کردند.