بررسی فعالسازی مجدد همکاری های فناوری بین وزارت امور اجتماعی و کار و سازمان بین‌المللی کار

بيروت – سانا

محمد فراس نبهان معاون وزیر امور اجتماعی و کار امروز با ربا الجرادات مدیر دفتر منطقه ای سازمان بین‌المللی کار دیدار و با وی فعالسازی مجدد همکاری های فناوری بین وزارت امور اجتماعی و کار و سازمان بین‌المللی کار را بررسی کرد.

شماری از مسایل متعلق به از سرگیری فعالیت سازمان بین‌المللی کار در سوریه و افتتاح دفتر پروژه ها در دمشق در این دیدار بررسی شد.