الخطیب: سوریه برای دفاع از آرمان فلسطین و قانون بین المللی و ارزش های انسانی تاکید دارد

دهلی نو – سانا

دکتر بسام الخطیب سفیر سوریه در هند اعلام کرد که سوریه برای دفاع از ارزش های انسانی و قانون بین المللی و آرمان های عادلانه به ویژه آرمان فلسطین تاکید دارد.

سفیر سوریه در هند همچنین بر حمایت سوریه از تلاشهای سازمان آلکو تاکید کرد.

الخطیب در نشست سالانه سازمان مشاورت قانونی آسیا و افریقیا (الکو) گفت: آرمان فلسطینی آرمان اصلی سوریه بوده و باقی خواهد ماند و موضع سوریه در دفاع از حق مردم فلسطین در دفاع از اراضی و مقدسات و حقوق خود استوار و محکم است.