بازداشت دو فلسطینی در کرانه باختری توسط نیروهای اشغالگر اسرائیلی

قدس اشغالی – سانا

نیروهای اشغالگر اسرائیلی امروز دو فلسطینی در کرانه باختری را بازداشت کردند.

خبرگزاری وفا اعلام کرد که نیروهای اشغالگر امروز ضمن یورش به شهرک کفر راعی در جنین و اسیر آزاد شده منتصر ملحم را بازداشت کردند.

 نیروهای اشغالگر همچنین یک عکاس خبرنگار در شهر قدیمی قدس را بازداشت کردند.

دیروز نیروهای اشغالگر 15 فلسطینی در کرانه باختری را بازداشت کردند.