شورای وزیران: تدوین یک طرح جامع برای بازاریابی مرکبات و زیتون و ساخت مساکن اقتصادی با مساحت کوچک

دمشق – سانا

شورای وزیران امروز در نشست هفتگی خود به ریاست مهندس حسین عرنوس نخست وزیر بر تدوین یک طرح جامع برای بازاریابی مرکبات و زیتون و ساخت مساکن اقتصادی با مساحت کوچک تاکید کرد.

این شورا همچنین طرح وزارت تجارت داخلی و حمایت از مصرف کننده در رابطه با توسعه کار واحدهای ذخیره سازی در استان ها را به تصویب رساند و بر اهمیت آمادگی این واحد های برای ذخیره محصولات کشاورزی جهت فروش آن با قیمت های مناسب در طول سال تاکید کرد.