افزایش شمار قربانیان حادثه غرق قایق لبنانی در قبال سواحل طرطوس

طرطوس – سانا

عملیات جستجوی قربانیان قایق لبنانی غرق شده در قبال سواحل طرطوس برای سومین روز متوالی همچنان ادامه دارد و شمار قربانیان این حادثه به 89 نفر رسیده است.

دکتر اسکندر عمار مدیر اداره عمومی بیمارستان الباسل به سانا اعلام کرد: همه خدمات پزشکی به زخمی شدگان غرق قایق در قبال ساحل طرطوس ارائه می شود و 6 تن از آنان از بیمارستان مرخصی شدند و 5 مریض پس از بهبودی از بخش مراقبت های ویژه خارج و به بخش عمومی بیمارستان منتقل شده اند .

مدیر اداره عمومی بیمارستان الباسل افزود: آمار غیرنهایی قربانیان حادثه غرق قایق به 89 نفر رسیده است، 14 نفر(از جمله 2 نفر در بخش مراقبت های ویژه) در بیمارستان الباسل تحت درمان قرار دارند.