پیروزی تیم الوحده بر تیم اتحاد اهلی حلب/ تیم الوحده قهرمان جام حمهوری بسکتبال شد

پیروزی تیم الوحده بر تیم اتحاد اهلی حلب/ تیم الوحده قهرمان جام حمهوری بسکتبال شد

شاهد أيضاً

رئیس جمهور اسد خطاب به وزرای کشاورزی عرب شرکت کننده در نشست چهارجانبه: کشورها نمی توانند به تنهایی از نظر مواد غذایی به خودکفایی برسند

دمشق- سانا رئیس جمهور بشار اسد وزرای شرکت کننده در نشست چهارجانبه وزرای کشاورزی عرب …