حمله نیروهای اشغالگر به کشاورزان فلسطینی در جنوب نوار محاصره شده غزه

قدس اشغالی – سانا

نیروهای اشغالگر اسرائیلی صبح امروز به فلسطینیان در شرق شهر خان یونس در جنوب نوار محاصره شده غزه حمله کردند.

خبرگزاری فلسطینا وفا اعلام کرد که نیروهای رژیم اشغالگر حاضر در شرق خان یونس پمپ های گاز سمی به کشاورزان فلسطینی که مشغول کار در اراضی خود در منطقه السناطی در شرق شهرک عبسان الکبیره بودند، شلیک و کشاورزان فلسطینی را مجبور به ترک اراضی خود کردند.

دیروز نیز ده ها فلسطینی از جمله کودکان در تجاوز نیروهای اشغالگر به آنان در شهرک حواره در جنوب نابلس در کرانه باختری زحمی شدند.