مقداد در یک نشستی مطبوعاتی با همتای الجزایری خود:  نگرانی اصلی سوریه تقویت همبستگی عرب است.. لعمامره: عدم حضور سوریه در اتحادیه عرب به اقدام مشترک جهان عرب آسیب وارد می‌کند

دمشق – سانا 

دکتر فیصل مقداد وزیرامور خارجه تاکید کرد: روابط سوریه و الجزایر از لحاظ تاریخی ریشه دار است

فیصل مقداد امروز در کنفرانس مشترک خبری با رمطان العمامره همتای الجزایری خود در دمشق ،گفت : الجزایر در طول بحران سوریه طی سالهای اخیر، در کنار ملت ما ایستاد و همواره تروریسم و تحریم‌های غرب علیه سوریه را محکوم کرد.

مقداد افزود که :  نگرانی اصلی سوریه تقویت همبستگی عرب است.

در این کنفرانس خبری رمطان العمامره وزیرخارجه الجزایر بر لزوم تقویت و تعمیق روابط اقتصادی و تجاری میان سوریه و الجزایر تاکید کرد.

العمامره افزود : عدم حضور سوریه در اتحادیه عرب به اقدام مشترک جهان عرب آسیب وارد می‌کند .

ادامه دارد..