شروع فعالیت همایش ملی عشایر کرد سوریه در تل عرن در حومه حلب

حلب – سانا 

خبرنگار سانا گزارش داد که در چارچوب تاکید عشایر کرد سوریه بر تمامیت ارضی و تعلق خودشان به وطن سوریه و محکومیت همدستی شبه نظامیان (قسد) با اشغالگران آمریکایی  همایش ملی عشایر کرد سوریه در تل عرن در حومه حلب آغاز به کار کرد.

ادامه دارد..