وزارت دفاع روسیه از انهدام انبارهای تسلیحات غربی ، 3 جنگنده سوخو 25 و یک بالگرد Mi-8 اوکراین در24 ساعت گذشته خبر داد