خبرنگار سانا: شهادت وجراحت تعدادی از غیرنظامیان از جمله زنان و کودکان با شلیک افراد مسلح ناشناس به خانه آنان واقع شمال شهر الصنمین در حومه شمالی درعا 

شاهد أيضاً

ادامه سرقت نفت سوریه توسط اشغالگران آمریکایی

حسكه-سانا نیروهای اشغالگر آمریکایی ده ها تانکر حامل نفت سرقتی از مناطقی که در جزیره …