سفیر آلا: اقدامات یک جانبه تحمیلی علیه کشورها مانع تلاش های توسعه جامع و پایدار در آنها می شود

 دمشق – سانا

سوریه نسبت به توسل برخی از کشورها به اعمال اقدامات یک جانبه و نقض قانون بین المللی مانع تلاش های توسعه تحقق عدالت اجتماعی، رشد متوازن و توسعه همه جانبه و پایدار در کشورها می شود.

سفیر حسام الدین آلا نماینده دائم سوریه در دفتر سازمان ملل متحد و سازمان های بین المللی در ژنو در صد و دهمین کنفرانس بین المللی کار در سخنرانی خود امروز بر اهمیت تقویت همبستگی و همکاری بین المللی برای توسعه در شرایطی که اقتصاد جهانی همچنان از همه‌گیری کووید-۱۹ و اثرات آن رنج می‌برد، تاکید کرد.

نماینده دائم سوریه در دفتر سازمان ملل متحد و سازمان های بین المللی در ژنو گفت: در پرتو این صحنه پیچیده بین المللی، جمهوری عربی سوریه با پیامدهای منفی جنگ تروریستی که زیرساخت های اقتصاد آن را هدف قرار داده و پیامدهای اقدامات قهری یکجانبه که به سطح تروریسم اقتصادی می رسد و قوانین بین المللی و منشور سازمان ملل را نقض می کند، مواجه است.

سفیر حسام الدین آلا توضیح داد: با وجود پافشاری کشورهای شریک در تجاوز به سوریه برای حمایت از تروریسم و ​​گسترش اقدامات قهری یکجانبه آنها علیه مردم سوریه و تلاش آنها برای ایجاد اختلال در تلاش های ملی برای بازسازی، سوریه با عزم و اراده برای پیشبرد مسیرهای توسعه و بازسازی تلاش می کند.

نماینده دائم سوریه باردیگر مجددا خواستار فعال سازی مسیرهای همکاری مشترک و از سرگیری برنامه همکاری بین جمهوری عربی سوریه و سازمان بین المللی کار بر اساس برنامه اقدام ارائه شده توسط دولت شد.

سفیر آلا از تلاش های مدیر عامل این سازمان تقدیر و گزارش وی درباره وضعیت اراضی اشغالی عربی که به تأثیر اشغالگری اسرائیل بر حقوق کارگران در اراضی اشغالی فلسطین از جمله قدس اشغالی و جولان اشغالی سوریه را مورد ستایش قرار داد.

سفیر آلا ادامه نقض کنوانسیون های بین المللی کار و قطعنامه های کنفرانس عمومی توسط رژیم اشغالگر اسرائیل را محکوم کرد.

نماینده دائم سوریه بر اهمیت فعال سازی کار کمیته حقیقت یاب و نقش آن در رصد اقدامات قدرت اشغالگر علیه کارگران سوری در جولان اشغالی تاکید و بیان کرد: جولان سرزمین اشغالی سوری است و بازگشت آن به سرزمین مادری حق مسلم است.