رئیس جمهور بشار اسد قانونی درباره اجازه دادن به افزایش سقف پاداش تولیدی کارمندان بانک های دولتی را صادر کرد

دمشق – سانا

رئیس جمهور بشار اسد جهت حفظ و نگهداری کارمندان با تجربه در بانک های دولتی امروز قانون شماره /24/ سال 2022 میلادی درباره اجازه دادن به افزایش سقف پاداش تولیدی کارمندان بانک های دولتی از 2.5 درصد به 10 درصد را صادر کرد.