بخش کشاورزی در داریا در حال بهبود است

حومه دمشق – سانا

سطح زیرکشت محصولات در زمین های کشاورزی داریا پس از بازگشت کشاورزان به بیش از 3500 هکتار رسید.

رئیس انجمن کشاورزی بشار زعویط به خبرنگار سانا گفت: کشاورزان علیرغم شرایط دشوار به اراضی خود بازگشتند و تا الان بیش از 3500 دونوم از زمین های قابل کشت زیر کشت گندم، لوبیا، کاهو و نخود رفت.

وی ادامه داد: حدود 60 درصد از ساکنان درایا در کشاورزی کار می کنند و همه آنها توان نصب تجهیزات انرژی جایگزین برای بهره برداری از چاه های خود ندارند، بنابراین تلاش برای اعطای وام های به این منظور حائز اهمیت است.