افزایش اتکا به انرژی های تجدیدپذیر در درعا

درعا – سانا

اتکا به انرژی های تجدیدپذیر در پروژه ها به ویژه پروژه های مربوط به کشاورزی و پمپاژ آب آشامیدنی و روشنایی جاده ها در استان درعا در حال افزایش است.

مدیر کل موسسه آب آشامیدنی درعا ، مهندس محمد المسالمه گفت: موسسه توانست 31 چاه آب در استان از پمپاژ برق یا گازوئیل به پمپاژ با استفاده از انرژی خورشیدی تبدیل کند.

وی خاطرنشان کرد: این گام به تضمین ساعات پمپاژ مداوم برای شهروندان کمک کرد.