بررسی تعدادی از موضوعات مورد توجه مشترک در دیدار مقداد و پدرسن

دمشق – سانا

دکتر فیصل المقداد وزیر امور خارجه و مهاجران امروز با فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد به امور سوریه گیر پدرسن موضوعات مورد علاقه مشترک و تلاش های دولت سوریه برای تحکیم ثبات به ویژه با گسترش دامنه مصالحه ها و عملیات حل و فصل در مناطق مختلف سوریه بررسی و گفتگو کرد.

المقداد در این دیدار درباره  محتوا و اهمیت فرمان عفو ​​اخیر صحبت و بیان کرد: مقامات ذیربط بدون وقفه به کار خود برای اجرای کامل فرمان عفو ​​ادامه می دهند.

المقداد همچنین به اشغال بخشی از خاک سوریه توسط رژیم ترکیه اشاره و نسبت به جدی بودن اظهارات اخیر رژیم ترکیه در خصوص ایجاد منطقه موسوم به (منطقه امن) در شمال سوریه هشداد داد.

به نوبه خود پدرسن آخرین فرمان عفو ​​عمومی را گامی مهم توصیف و به دور بعدی کمیسیون بحث قانون اساسی در بیست و هشتمهمین ماه جاری اشاره نمود.

دکتر بشار الجعفری معاون وزیر امور خارجه و مهاجران و دکتر ایمن سوسان معاون وزیر امور خارجه و دکتر عبد الله حلاق در این دیدار حضور داشتند.