وزارت اقتصاد دایره المعارف صادرکننده سوری را راه اندازی می کند

دمشق-سانا

وزارت اقتصاد و تجارت خارجی امروز دایره المعارف صادر کننده سوری را که بستری برای دیدار واردکنندگان از تمام کشورهای جهان با تولیدکنندگان سوری محسوب می شود، با حضور وزرای اقتصاد، تجارت خارجی، صنعت، کشاورزی و روسای فدراسیون های اتاق های بازرگانی و کشاورزی در مراسمی در هتل شیراتون دمشق راه اندازی کرد.

دایره المعارف صادرکننده سوری بر روی توسعه فرآیند صادرات، بازاریابی صادرات سوریه، فراهم کردن امکان دسترسی به بازارهای بین المللی وبه دست آوردن صادرکننده کلیه اطلاعات، تجریبات و خدمات پشتیبانی لازم برای تقویت فضای صادرات در سوریه به فعالیت می کند.

دکتر محمد سامر الخلیل وزیر اقتصاد و تجارت خارجی با اشاره به اهمیت راه اندازی دایره المعارف از نظر حمایت های صادراتی که در بسیاری از بخش ها به یک ضرورت تبدیل شده است و گزینه ای نیست، بر لزوم هدایت تولید به سمت بازارهای صادراتی تاکید کرد.

شاهد أيضاً

عبداللهیان: ایران به حمایت از سوریه در مواجهه با جنگ تروریستی که با آن مواجه است ادامه خواهد داد و ما مجددا بر حمایت مان از تمامیت ارضی سوریه تاکید و حملات “اسرائیل” به آن را محکوم می کنیم