واسیلی نبینزیا، نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد در نشست ویژه شورای امنیت سازمان ملل برای بحث در مورد فعالیت های بیولوژیکی نظامی در اوکراین گفت: ما دائماً در حال به دست آوردن شواهدی مبنی بر دخالت ایالات متحده در فعالیت های نظامی بیولوژیکی خطرناک در اوکراین هستیم و شواهد جدیدی از فعالیت های نظامی بیولوژیکی ایالات متحده در اوکراین را در اختیار شورا قرار خواهیم داد.

واسیلی نبینزیا، نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد در نشست ویژه شورای امنیت سازمان ملل برای بحث در مورد فعالیت های بیولوژیکی نظامی در اوکراین گفت: ما دائماً در حال به دست آوردن شواهدی مبنی بر دخالت ایالات متحده در فعالیت های نظامی بیولوژیکی خطرناک در اوکراین هستیم و شواهد جدیدی از فعالیت های نظامی بیولوژیکی ایالات متحده در اوکراین را در اختیار شورا قرار خواهیم داد.

شاهد أيضاً

توزیع کمک های روسیه میان اهالی در یکی از حومه های شهر لاذقیه

لاذقیه – سانا  مرکز هماهنگی روسیه در سوریه کمک ها میان تعدادی از اهالی حومه …