سفیر صباغ: سوریه تاکید می کند که مساله فلسطین مساله اصلی خود باقی خواهد ماند و تعهد خود نسبت به حمایت از مردم فلسطین برای ایجاد کشور مستقل خود به پایتختی قدس تجدید می کند

شاهد أيضاً

هشدار سازمان امور زندانیان نسبت به وخامت وضعیت بهداشتی زندانیان فلسطینی در زندانهای اشغالگر

قدس اشغالی – سانا سازمان امور زندانیان و آزادگان فلسطین امروز در پی سیاست سهل …