تجمع دانشجویان و اساتید شاخه دانشگاه دمشق در سویدا در حمایت از روسیه

سویدا – سانا

دانشجویان و اساتید شاخه دانشگاه دمشق در سویدا با برگزاری تجمعی همبستگی خود را با فدراسیون روسیه در مقابله باسیاست آمریکا و غرب اعلام کردند.

شرکت‌کنندگان در این تجمع ضمن حمل پرچم‌های سوریه و روسیه و دست‌نوشته‌هایی با مضامین حمایت از روسیه در عملیات نظامی ویژه برای محافظت از دونباس و محکومیت اقدامات غرب علیه مسکو بر ایستادگی در کنار ملت دوست روسیه تأکید کردند.

شرکت‌کنندگان در این تجمع تأکید کردند که ارتش روسیه امروز در حال مبارزه با نئونازیسم و تروریسم و هدف عملیات نظامی روسیه اصلاح و بازگرداندن تعادل به نظم بین‌المللی است.

شرکت‌کنندگان همچنین بیان کردند: فداکاری‌های سربازان روسی و آمیخته شدن خون آنان با خون ارتش عربی سوریه برای مبارزه با تروریسم و پاک‌سازی سوریه از لوث آن عمق روابط دوستی محکم و ریشه‌دار بین سوریه و روسیه را نشان می‌دهد.

دكتر خالد كيوان رئیس شاخه دانشگاه دمشق در سویدا و دكتر صقر الغضبان دبیر شاخه آموزش عالی دانشگاهی و دكتر جهاد الناقولا رئیس رشته جامعه شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی در سویدا و ، وفاء العفلق رئیس شعبه سویدا اتحادیه ملی دانشجویان سوریه در سخنرانی خودشان در این تجمع ضمن قدردانی از مواضع روسیه در حمایت از سوریه، بر ایستادگی در کنار ملت و رهبری روسیه و حق آن در حفظ امنیت ملی کشور در برابر تهدیدات غرب، نئونازی‌ها و ملی‌گرایان افراطی که اقدامات آنان مشابه اقدامات تروریست‌ها در سوریه است، تأکید کردند.