تصاویر | برف سلسله کوه‌های شرق لبنان را سفیدپوش کرد