ادمه پیوستن افراد تحت تعقیب به فرایند حل‌وفصل در دیر الزور و رقه

دير الزور-رقه-سانا

 فرایند رسیدگی به وضعیت افراد غیرنظامی و نظامی فراری تحت تعقیب در سالن العامل در شهر دیر الزور ادامه داد

خبرنگار سانا   گفت: عملیات رسیدگی به وضعیت افراد تحت تعقیب در استان دیر الزور همچنان برای چهارمین ماه ادامه دارد و تا الان به وضعیت 33 هزار نفر تحت تعقیب در این استان رسیدگی شد.

خبرنگار سانا در رقه  نیز از ادامه فرایند رسیدگی به وضعیت افراد تحت تعقیب در مرکز شهرک السبخه در ریف شرقی رقه خبر داد.

دیر الزور 

رقه