آغاز عملیات تعمیر و نگهداری کارخانه ذوب آهن در حماه