خبرنگار سانا: شمار افرادی که در شهرک السبخه واقع در ریف شرقی رقه به روند حل وفصل از زمان شروع آن در دوازدهم ماه گذشته ، پیوسته اند تا به امروز به 2732 نفر رسیده است

شاهد أيضاً

برگزاری دومین اردوگاه پیوند 500 اندام مصنوعی برای مجروحان جنگ و افراد معلول در دمشق

دمشق – سانا وزارت امور اجتماعی و کار و سفارت هند در دمشق دومین اردوگاه …