مشاور ویژه ریاست جمهوری: محاصره یک جنگ علیه سوریه به شمار می رود و شکستن آن یکی از ابزارهای دفاعی دولت سوریه است

دمشق – سانا

«لونا الشبل» مشاور ویژه ریاست جمهوری تاکید کرد: سفرهای متقابل بین سوریه و روسیه از سال های طولانی انجام می شد و هرگز متوقف نشده است.

مشاور ویژه ریاست جمهوری گفت: من از طرف ریاست جمهوری سوریه موظفم تا در راستای کار دولت با برخی از مقامات روسیه دیدارهایی داشته باشم..درباره آن هیچ چیز ویژه‌ ای وجود ندارد.

لونا الشبل در مصاحبه‌ با شبکه روسیه امروز امروز تاکید کرد که محاصره اقتصادی علیه سوریه یک جنگ است و شکستن آن یکی از راه‌های دفاعی است که دولت سوریه برای مقابله با این جنگ استفاده می‌کند.

مشاور ویژه ریاست جمهوری توضیح داد: دولت سوریه در حالت جنگ است و هدف محاصره اقتصادی ناعادلانه غرب علیه آن فلج کردن اقتصاد و هدف قرار دادن زندگی شهروندان است.

الشبل تاکید کرد: دولت سوریه برای شکست کشاندن محاصره اقتصادی تلاش می کند و با استفاده از چندین روش موفق به درهم شکستن آن و تامین نیازهای اساسی شهروندان شد.

وی افزود: اقدامات یکجانبه تحمیلی علیه مردم و دولت سوریه یک جنگ است.. انتظار می رفت کشورهای غربی که از تروریست ها حمایت می کردند و به جنگ علیه سوریه می پرداختند، در تحقق اهداف خود ناکام بمانند و به سراغ اوضاع اقتصادی بروند.

الشبل همچنین گفت که همپیمانان روسی در جریان جنگ علیه سوریه و الآن در جریان اوضاع اقتصادی، هر آنچه را توانسته است تقدیم سوریه کرده است و همچنان نیز تقدیم می‌کند.

مشاور ویژه ریاست جمهوری تاكيد کرد که روابط سوریه و ایران بسیار قدیمی و تاریخی است و ایران در جریان جنگ علیه سوریه، در کنار ملت و ارتش عربی سوریه ایستاد.. سوریه پاسخ وفاداری ایران را خواهد داد.