بررسی مراحل اجرای شهرک نمایشگاهی خودرو در اجلاسی به ریاست نخست وزیر

ریف دمشق – سانا

مراحل اجرای شهرک نمایشگاهی خودرو در منطقه الدویر در ریف دمشق و چالش های پیش روی آن در اجلاسی به ریاست نخست وزیر مهندس حسین عرنوس بررسی شد.

مهندس حسین عرنوس بر لزوم افزایش همکاری ها بین مراجع ذیربط و برداشتن گام های سریع برای تکمیل پروژه براساس برنامه زمانی تعیین شده و بر اهمیت اقتصادی و توسعه ای این پروژه تاکید نمود.

نخست وزیر در این اجلاس استاندارهای دمشق و ریف دمشق را مامور تدوین برنامه زمان بندی اجرای این پروژه کرد.

مراحل اجرای شهرک نمایشگاهی خودرو و ایجاد زیرساخت ها و اقدامات قانونی لازم برای اجرای آن نیز در این نشست بررسی شد.