موافقت شورای وزیران با اعطای پیش پرداخت 10 میلیارد لیر به وزارت برق جهت حمایت از صندوق استفاده از انرژی های تجدید پذیر

دمشق – سانا

شورای وزیران با اعطای پیش پرداخت 10 میلیارد لیر به وزارت برق جهت حمایت از صندوق استفاده از انرژی های تجدید پذیر و گسترش استفاده شهروندان از این صندوق موافقت کرد.

این مجلس با تشکیل نشست هفتگی خود به ریاست حسین عرنوس نخست وزیر پیشنویس تبدیل شهرهای دانشگاهی به نهادهای دارای استقلال اداری و مالی جهت ساده سازی مراحل اداری و تسریع ارائه خدمات، نگهداری و بازسازی و مدیریت بهتر منابع مالی و امکانات آن بررسی کرد.

مجلس همچنین از همه وزارت ها خواست تا همه اقدامات لازم برای فعال سازی دستورات صادر شده در سال 2021 به ویژه در زمینه سرمایه گذاری و تامین مالی پروژه های خرد و فراهم آوردن فرصت های شغلی بیشتر برای بهبود واقعیت زندگی و اولویت دادن به سرمایه گذاری در بخش صنایع کشاورزی انجام دهند.

شورای وزیران بیان کرد: ادامه بهبود شرایط معیشتی قشر کارگران با توجه به ظرفیت های موجود در رأس اولویت های دولت قرار دارد.

این شورا همچنین واقعیت بازاریابی محصولات کشاورزی و صنعتی، مشکلات پیش روی آن و اقداماتی که باید برای فعال کردن بازاریابی آن محصولات انجام شود را بررسی کرد.

نخست وزیر نیز بر لزوم حفاظت از ذخایر آب زیرزمینی و سدها و تکمیل بازسازی شبکه های آبیاری و آب شرب و حرکت به سمت آبیاری نوین تاکید کرد.