ادامه اعتصاب غذای اسیر فلسطینی هشام ابو هواش در زندان‌های رژیم اشغالگر

قدس اشغالی – سانا

اعتصاب غذای اسیر فلسطینی هشام ابو هواش در زندان‌های رژیم اشغالگر دراعتراض به بازداشت جنایت های رژیم اشغالگر علیه اسرا همچنان ادامه دارد.

خبرگزاری وفا اعلام کرد که اسیر فلسطینی که از 117 روز پیش در اعتراض به جنایت های رژیم اشغالگر علیه اسرا دست به اعتصاب غذا زد با وجود شرایط بد جسمی به اعتصاب خود ادامه می‌دهد.

این اسیر از وضعیت جسمانی و سلامتی بد و درد و خستگی شدید رنج می‌برد که می تواند زندگیش را در معرض خطر قرار دهد.