بررسی بهبود وضعيت برق و افزایش عرضه فرآورده‌های نفتی در نشست هفتگی شورای وزیران

دمشق – سانا

شورای وزیران امروز با تشکیل جلسه هفتگی خود به ریاست مهندس حسین عرنوس به بررسی بهبود وضعيت برق و افزایش عرضه فرآورده‌های نفتی و کنترل بازارها و قیمت ها و حمایت از کشاورزان و بخش کشاورزی پرداخت.

این شورا بر ادامه انجام همه اقدامات لازم برای وضعیت خدمات و معیشتی و غلبه بر موانع اجرای طرح های توسعه تاکید کرد.

شورای وزیران همچنین بر افزایش تلاش ها و تسریع بازسازی و تعمیر نیروگاه های برق تاکید کرد.

مهندس حسین عرنوس توضیح داد که دولت به حمایت از بخش کشاورزی ادامه می دهد و برای و کشاورزان کود و بذر و سوخت تامین می کند.

شورا همچنین وزارت تجارت داخلی را مامور تدوین یک برنامه جامع برای تعمیر سیلوها و کارخانه های آردسازی کرد.