وزیر سالم: تامین مقادیر اضافی از گاز خانگی

دمشق-سانا

امروز کمیته بودجه و محاسبات مجلس خلق بودجه سرمایه گذاری 15 میلیارد و 700 میلیون لیر سوریه وزارت تجارت داخلی و حمایت از مصرف کننده و شرکت های وابسته به آن برای سال 2022 را مورد بحث و بررسی قرار داد.

رئیس کمیته، دکتر محمد ربیع قلعه جی و اعضای آن، دلایل کاهش سطح اجرای طرح سرمایه گذاری این وزارتخانه به ویژه در پروژه شبکه سازی و اتوماسیون کار و نقش اداره کل نظارت ومنع انحصار را زیر سوال بردند. واز این وزارت خانه خواستار اینکه نتایج فعالیتش در صحنه ملموس شود؛ شد.

اعضاء خواستار ایجاد نانوایی های بیشتر، بهبود وضعیت نان، ایجاد راهکاری برای کاهش ازدحام نانوایی ها، نگهداری سیلوهای غلات، کنترل گرانی در بازارها، مبارزه با فساد و نواقص داخل وزارتخانه ونهادهای وابسته به آن، شدند.

شاهد أيضاً

نخست وزیر مجموعه ای از پروژه های عمرانی را در بیمارستان دانشگاه المواساه دمشق افتتاح کرد

دمشق-سانا مهندس حسین عرنوس نخست وزیر مجموعه ای از پروژه های عمرانی را در بیمارستان …