یک منبع مسئول در وزارت خارجه: سوریه سیاست آمریکا و مواضع مقامات این کشور در قبال چین را به شدت محکوم و رد مطلق می کند و پایبندی خود به اصل چین واحد را تجدید می کند

 

 

شاهد أيضاً

مجلس خلق: شهدای پادگان پارلمان در برابر استعمارگر فرانسوی تابلوی قهرمانانه جاودانه کشیدند

دمشق-سانا مجلس خلق تاکید کرد که قهرمانان پادگان پارلمان سوریه که در اثر تجاوزات وحشیانه …