حوزه کود سازی کشاورزی بین چالش ها و نیازها

دمشق-سانا

تامین کود مورد نیاز بخش کشاورزی از جمله چالش های پیش روی وزارت کشاورزی و کشاورزان ، وعدم توانایی بخش دولتی در تولید مقادیر لازم از کود به دلیل قرار گرفتن اکثر کارخانه های تولید کود در معرض خرابکاری در نتیجه تروریسم و ​​دشواری واردات آنها به سبب اعمال اقدامات ظالمانه یکجانبه علیه سوریه. به شمار می رود

به گفته هادی الابراهیم، ​​مالک یک کارخانه تولید کود در شهر صنعتی عدرا: بیش از 60 درصد نیاز بازار و بخش کشاورزی به کودهای ساده سنتی مانند سوپر فسفات به صورت محلی تولید می شود، اما مشکل در تامین نشدن مقادیر کافی از کود نیتروژن است.

الابراهیم در گفت و گو با خبرنگار سانا تصریح کرد: برخی از کودها مانند سولفات پتاسیم در سوریه تولید نمی شود، بنابراین باید با ارائه مجوز واردات به وزارت اقتصاد و تجارت خارجی، آنها را وارد کنیم. واین مساله موجب تحمل دولت، ومحصول محلی و کشاورز بار بزرگی است .

شاهد أيضاً

سقوط جنگنده مصری بر اثر نقص فنی

قاهره – سانا سخنگوی نظامی ارتش مصر از سقوط یک فروند جنگنده این کشور به …