آغاز به کار نمایشگاه خلاقیت و اختراع الباسل

دمشق – سانا

بیستمین دوره نمایشگاه خلاقیت و اختراعات الباسل که توسط وزارت تجارت داخلی و حمایت از مصرف کنندگان با همکاری انجمن مخترعان سوریه و اداره عمومی نمایشگاه ها و بازارهای بین المللی و با مشارکت شرکت سیریاتل امروز افتتاح شد.

فعالیت های نمایشگاه تا ۲۸ اکتبر در دانشکده مهندسی مکانیک و برق دانشگاه دمشق دایر و شامل ۲۷۶ اختراع برای شرکت کنندگان از سوریه و عراق است.