تیم دولتی: افتتاح همه مراکز بهداشتی برای ارائه واکسن کرونا

دمشق – سانا

تیم دولتی مسؤول مقابله با پاندمی کرونا امروز با تشکیل نشستی به ریاست مهندس حسین عرنوس رئیس مجلس وزیران آخرین تحولات شیوع ویروس کرونا و آمادگی سیستم بهداشتی برای ارائه خدمات درمانی بررسی و از نهاد های دولتی درخواست کرد تا به تصمیمات و روشهای مربوط به محدود کردن شیوع ویروس پایبند باشند و ماسک ها و مواد ضد عفونی کننده برای کارمندان را تامین کنند.

تیم دولتی با طرح وزارت بهداشت برای افزایش مراکز بهداشتی که خدمات واکسیناسیون ارائه می دهند موافقت و بر اهمیت واکسیناسیون کارمندان هتل ها و رستوران ها و کادر آموزشی و اداری در وزارت های آموزش و پرورش و آموزش عالی و تحقیقات علمی تاکید نمود.

تیم دولتی وزارت بهداشت را مامور هماهنگی با وزارت های آموزش عالی و تحقیقات علمی و اطلاع رسانی برای برگزاری سمینارهای آگاهی در مورد جدی بودن این بیماری و ضرورت دریافت واکسن کرد.