امروز در تاریخ.. 22 اکتبر 1956: ربودن یک هواپیمای مراکشی که حامل رهبران انقلاب الجزایر بود

دمشق – سانا

امروز در تاریخ

1859 –  آغاز مداخله اسپانیا در مراکش.

1873 –  اتحاد امپراتوری آلمان، روسیه و اتریش.

1907 – اعلام تاسیس حزب ملی مصر به رهبری مصطفی کمال.

1940 – ایتالیا علیه یونان اعلام جنگ کرد.

1956 – ربودن یک هواپیمای مراکشی که حامل رهبران انقلاب الجزایر بود.

1962 – جان اف. کندی رئیس‌جمهورآمریکا  محاصره دریایی و هوایی کوبا را اعلام کرد.

1989 – نمایندگان لبنان توافق الطائف را تصویب کردند.