کشف اسلحه و مهمات در حومه غربی دمشق و حومه شمالی و جنوبی قنیطره

حومه دمشق – قنيطره – سانا

مقامات ذیصلاح اسلحه و مهمات و مقادیری از مواد مخدر در حومه غربی دمشق و حومه شمالی و جنوبی قنیطره را کشف و ضبط کردند.