امروز در تاریخ ..7 اکتبر 1918/ سقوط بیروت به دست متفقین در جنگ جهانی اول

دمشق – سانا

 1918 / سقوط بیروت به دست متفقین در جنگ جهانی اول

 1919 /  تأسیس شرکت هواپیمایی رویال هلند

1960 /  نیجریه به سازمان ملل پیوست

1971 / سلطنت عمان به سازمان ملل پیوست

2001 / ایالات متحده عملیات نظامی خود را در افغانستان آغاز کرد

1885 / نیلس بور ، فیزیکدان دانمارکی، متولد شد

1939 / هارولد کروتو ، شیمیدان انگلیسی، متولد شد

1967 / سر نورمن ، انجیل سیاسی انگلیسی، از دنیا رفت

1994 / نیلس ارنی ، ایمونولوژیست دانمارکی، از دنیا رفت