امروز در تاریخ..5 اکتبر 610 / تاجگذاری هراكلیوس امپراتور بیزانس

دمشق – سانا

610 / تاجگذاری هراكلیوس امپراتور بیزانس

1143 / آلفونسو هفتم لئون پرتغال را به عنوان پادشاهی مستقل به رسمیت می شناسد

1864 / یک طوفان کلکته ، هند را نابود کرد

1910 / ظهور انقلاب 5 اکتبر در پرتغال که منجر به لغو سلطنت و اعلام تأسیس جمهوری شد

1914 / جنگ جهانی اول شاهد اولین نبرد هوایی بود که منجر به تلفات شد

1944 / فرانسه به زنان حق رأی داد

1879 / پیتون راس ، آسیب شناس آمریکایی، متولد شد

1936 / واکلاو هاول ، اولین رئیس جمهور چک، متولد شد

1976 / لارس اونساگر ، شیمیدان نروژی، از دنیا رفت

2004 / موریس ویلکینز ، فیزیکدان نیوزلندی، از دنیا رفت