خدمات جدید بنیاد ضمانت ریسک وام ها معرفی شد

دمشق-سانا

مامون کاتبه، مدیر کل بنیاد ضمانت ریسک وام ها، فاش کرد که این نهاد در حال مطالعه تعدادی از خدمات جدید است، از جمله آنها عبارتند از ارائه ضمانت برای وام های کارگاه های حرفه ای و صنایع دستی، شغل های علمی، پروژه های انرژی جایگزین، تلفن خانه ها در شهرها و مناطق صنعتی.

وی در اظهارات خود به خبرنگار سانا با بیان این مطلب از راه اندازی این خدمات پس از حدود یک هفته خبر داد و افزود: هیئت مدیره بنیاد تا کنون توافق نامه های کاری را با بانک های صنعتی، تعاونی کشاورزی، (اردن سوریه) و (ملی قطر) امضا کرده است.

به گفته کاتبه، ضمانت ریسک تسهیلات اعتباری مانند وام ها و ضمانت نامه های لازم برای اجرای پروژه های کوچک و متوسط که توسط موسسات مالی و بانکی صادر شده  ​​و نیز تأمین منابع مالی برای این کار در اولویت وظایف این نهاد قرار گرفت.

لینا