بازداشت دو اسیر فلسطینی دیگر از مجموع شش اسیر که موفق به آزاد شدن از بازداشتگاه جلبوع شده بودند

قدس اشغالی – سانا

نیروهای رژیم اشغالگر دو اسیر دیگر از مجموع شش اسیر که موفق به آزادشدن از بازداشتگاه شده بودند را بازداشت کرده‌اند.

خبرگزاری فلسطینی معا توضیح داد: نیروهای اشغالگر دو اسیر دیگر به نام‌های «زکریا الزبیدی» و «محمد العارضه» را در نزدیکی شهرک الشبلی در الجلیل بارداشت کردند.

دیروز نیروهای رژیم اشغالگر اسیران فلسطینی «محمود العارضه» و «یعقوب قادری» که موفق به آزادشدن از بازداشتگاه جلبوع شده بودند، بازداشت کردند.

شایان به ذکر است که روز دوشنبه گذشته شش اسیر فلسطینی موفق شدند پس از حفر یک تونل موفق به آزاد شدن از بازداشتگاه شدند.