افزایش 300 درصدی تاسیسات صنعتی در حمص

حمص – سانا

اداره صنعت حمص اعلام کرد که این استان شاهد افزایش چشمگیری در اعطای مجوز به واحد های صنعتی در ماه‌های گذشته امسال نسبت به دوره مشابه سال گذشته بود که این رقم به 300 درصد رسیده است.

این اداره توضیح داد: تعداد مجوزهای صادر شده برای واحد های صنعتی در طول سال جاری به 329 مجوز رسیده است در حالی که در مدت مشابه سال گذشته 108 مجوز بود.

مهندس بسام السعید  مدیر صنعت حمص در همین باره به خبرنگار سانا گفت: کارخانه ها دارای مجوز و تاسیس شده از ابتدای سال جاری حدود 2000 فرصت شغلی جدید فراهم کرده اند در حالی که مجموع سرمایه آن 31 میلیارد لیر سوریه است.

وی ادامه داد: بخش صنعتی استان شاهد بهبود سریعی است.. 94 واحد صنعتی امسال وارد مدار تولید شده اند.. از جمله  43 واحد صنعتی ، 51 واحد صنایع دستی و 235 واحد در حال آماده سازی برای شروع کار هستند.