امروز در تاریخ..10سپتامبر1844/ امضای پیمان طنجه که جنگ فرانسه علیه مراکش به پایان رساند

دمشق-سانا

1919/ امضای پیمان سن ژرمن بین متحدان و اتریش

2002/ سوئیس به سازمان ملل پیوست

 1940/جنگنده های آلمان کاخ باکینگهام را بمباران کردند

1937 / برگزاری کنفرانس لیون برای بحث در مورد دزدی دریایی در مدیترانه در طول جنگ داخلی اسپانیا

1892 / آرتور کامپتون ، فیزیکدان آمریکایی،متولد شد

1937/جرد دایموند،زیست شناس،فیزیولوژیست و جغرافیدان آمریکایی،متولدشد

1948 / پادشاه فردیناند اول پادشاهی بلغارستان،از دنیا رفت

1983/ فلیکس بلوخ ، فیزیکدان سوئیسی،از دنیا رفت