تصاویری از استقرار یگان های ارتش سوریه در محله درعا ‌البلد

 

تصاویری از استقرار یگان های ارتش سوریه در محله درعا ‌البلد