جشنواره فرهنگی وهنری خوابی در طرطوس

شاهد أيضاً

قرارداد وزارت برق سوریه با یک شرکت ایرانی

دمشق-سانا وزارت برق امروز با شرکت ایرانی پیمانیر برای باسازی نیروگاه محرده به ظرفیت 576 …