دولت سوریه گذرگاه مرزی نصیب را در پاسخ به اقدامات یکجانبه رژیم اردن می بندد وهر عبور از آن غیر قانونی می داند

دمشق- سانا

منبع رسمی در وزارت امور خارجه بیان کرد که دولت جمهوری عربی سوریه تصمیم گرفت گذرگاه مرزی نصیب از تاریخ صبح امروز 2-4-2015 تا اطلاع ثانوی در پاسخ به اقدامات یک طرفه رژیم اردن بندد .

و بنابراین گذرگاه نصیب به طور کامل بسته شده وهر عبور از آن عبور غیر قانونی محسوب می شود.

نیرمین خلیل، هانی طعمه

ت-م

شاهد أيضاً

فرستاده ویِژه چین به سوریه با معاون وزیر امور خارجه مصر راهکارهای ایجاد حل سیاسی در سوریه بحث کرد

قاهره- سانا فرستاده ویژه چین به سوریه “شیه شیاو شیان” با معاون وزیر خارجه مصر  …