وزارت امور خارجه : در دو نامه متطابق از جامعه بین المللی خواستار عمل به تعهدات خود در مورد مبارزه با تروریسم از طریق همکاری وهماهنگی با دولت سوریه شد

دمشق_ سانا

وزارت امور خارجه تاکید کرد که کشتار وقتل عام علیه بشریت که با دست گروه های تروریستی مسلح مرتکب شده،واخرین آن ها که در روستای المبعوجه در استان حماه توسط تروریست ها اتفاق افتاده، ایجاب می کند که کشورهای دوست دار صلح  اقدامات برای مجازات کشورهای حمایت کننده وحامیان مالی به تروریسم کور که سوریه وملت سوریه بیش از4 سال هدف قرار می دهد، اتخاذ بکنند. وشورای امنیت برای تعهد به مسئولیت خود در مورد مبارزه با تروریسم وریشه کن کردن آن از طریق فعال نمودن قطعنامه ها واتخاذ همه ای اقدامات لازم بر علیه کسانی که این تصمیمات را نقض کنند، دعوت کرد.

در دو نامه که سانا از آن نسخه دریافت کرده آمده است” روز سه شنبه 31 ماه مارس-2015 روستای المبعوجه در ریف السلمیه در استان حماه به حمله وحشی توسط گروه های تروریستی ، متعرض شده، وطی آن قتل عام ظالمانه در حق اهالی روستا مرتکب شده، که موجب به شهادت رسیدن بیشتر از 60 شهروند که اغلب شان از زنان وکودکان بودند، شد.

ودر پایان وزارت امور خارجه گفت: دولت جمهوری عربی سوری تصمیم و ارادت خود برای مبارزه با تروریسم در سوریه  وادامه دادن به وظیفه ای خود در دفاع از ملت سوریه ضد هرچیزی که امن وامنیت وسلامت آن را تهدید می کند، تاکید کرد. مجددا وزارت از شورای امنیت ودبیر کل سازمان ملل متحد خواستار محکوم کردن این اقدام جنایتکارانه وتعهد شورای امنیت به مسئولیت خود در مبارزه با تروریسم وریشه کنی آن از طریق فعال کردن اجرای قطعنامه های متعلق به مبارزه با تروریسم به ویژه قطعنامه های شماره 2170 -2014 و 2178 -2014 و 2199 -2015 واتخاذ اقدامات بازدارنده در حق نقض کنندگان این قطعنامه ها از طریق ادامه دادن به مسلح کردن وحمایت مالی وپناه دادن وآموزش نظامی گروه های تروریستی مسلح خصوصا رژیم های ترکیه وعربستان وقطر و اردن وفرانسه وبرخی کشورهای غربی دیگر،شد.

بیانیه کمسیاری عالی حقوق بشر در سازمان ملل متحد درباره رخ دادهای خطرناک در ادلب شامل اشتباهات بسیار وباعث تعجب ومحکوم کردن می شود.

ودر نامه به کمسیار عالی حقوق بشر درباره حوادث خطرناک که شهر ادلب به آن را متعرض شده، وزارت امور خارجه توضیح حجم اشتباهات بزرگ که در بیانیه خبری کمسیاری آمده است، بیان داشت. وبه تلاش های جعل کردن حقایق وگمراهی افکار عمومی بین المللی درباره اتفاات که در سوریه رخ می دهد وتاکید کرد که ادامه کمسیاری در معامله جانبدارانه وگزینشی آشکار با اوضاع در سوریه امر قابل توجه است وباعث تعجب ومحکوم کردن می شود.

 

 

ت/م-ح/ب

شاهد أيضاً

بررسی تاثیر تغییر اقلیم بر سوریه و راه های مقابله با آن در کارگاه آموزشی وزارت اداره محلی و محیط زیست

دمشق-سانا شرکت کنندگان در کارگاهی که امروز توسط وزارت ادارات محلی و محیط زیست تحت …