دی میستورا در نشست مسکو شرکت نمی‎کند

مسکو-سانا

“خوله مطر” مدیر دفتر استفان دی مستورا نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای حل بحران سوریه گفت که دی مستورا در نشست گفتگوهای سوری در مسکو شرکت نخواهد کرد. وی افزود که مسئله نمایندگی دفترش در نشست مسکو هنوز در حال بررسی است.

به نقل از خبرگزاری سبوتنیک روسیه، مطر گفت که روسیه دی مستورا را برای مشارکت در نشست مسکو دعوت کرد اما وی شرکت نخواهد کرد و هنوز مسئله سطح نمایندگی یا مشارکت دفترش در حال بررسی است.

م.خ